Utvikling og innovasjon i en dynamisk industri

Det er behov for nye forretningsmodeller for både eksisterende og nye virksomheter, noe som skaper muligheter for nye aktører. Selskapene må håndtere økt konkurranse og samtidig sikre vekst, inntjening og ekspansjon samt gi kostnadseffektive løsninger for pasientene. Samtidig vil bransjeaktørene møte intensivert konkurranse, utløp av patentbeskyttelser og stadig økende regulatorisk kompleksitet.

Vår erfaring

Gjennom det siste tiåret har Amrop Norge bistått med topplederrekruttering i helsesektoren i Norge. Dette omfatter toppledere til statlige forsknings- og utdanningsinstitusjoner, regionale helseforetak og kommunehelsetjenesten. Vi har bistått med rekruttering til styreverv og ledergrupper i både privat og offentlig sektor. Gjennom mer enn 35 år har Amrop Norge opparbeidet et stort nettverk som gjør oss i stand til raskt å identifisere de mest relevante kandidatene, og vi har sterke relasjoner til markedsledere innen sentrale segmenter som bl.a.:

  • Farmasi
  • Bioteknologi
  • Medisinsk-teknisk utsyr
  • Offentlig og privat spesialisthelsetjeneste
  • Kommunehelsetjeneste
  • Forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Tilsyn og myndighetsroller

Kontakt våre bransjeeksperter