Hvordan kan vi bistå?

Mange norske selskaper har vokst internasjonalt. Slik vekst setter andre krav til styret for å forstå nye markeder, andre konkurransearenaer og kulturell kompleksitet og nye etiske dilemmaer. Teknologisk nyskaping kan ha eksponentiell effekt og endre verdikjeder over natten. Det skaper en helt ny dynamikk i hvordan man tolker trender og bygger opp allianser og avtaler.

I et slikt landskap må styrets rolle som kompetent inspirator og utfordrende sparringspartner balanseres med regulatoriske krav og kontrollfunksjoner. For mange selskaper betyr dette nye styremedlemmer med spissere erfaring og kompetanse.

Vår ekspertise

Amrop Norge har omfattende erfaring med rekruttering av både styreledere og styremedlemmer. Vurderingene er alltid basert på våre spesialisters kunnskaper om forretningside, strategi og markedsforhold, kombinert med vår evne til å finne kandidaters foretrukne væremåte og arbeidsstil slik at den passer inn i styret og med organisasjonen styret kontrollerer.

Denne kunnskapen og erfaringen anvender vi også når vi gjennomfører styreevalueringer. Enten evalueringen er regulatorisk pålagt eller strategisk begrunnet, er målet det samme: å finne eventuelle forbedringsområder og besørge at disse effektueres på en smidig måte.

Amrop internasjonalt besitter en egen gruppe av eksperter på både styrearbeid og styresammensetning. Denne gruppen jobber transnasjonalt ved behov og har en omfattende liste av egnede styrekandidater.

Klikk her for å møte kjerneteamet i vårt Global Board Services Practice.

Kontakt en av våre eksperter

Be om en konsultasjon!

Vi hører gjerne mer om dine synspunkter og behov.

Kontakt en av våre eksperter!