Sterk posisjon

Foreninger, stiftelser, frivillige organisasjoner og sosiale velferdsorganisasjoner er også en del av Amrop Norges kundeportefølje.
Vi opplever at både kunder og kandidater har fordel av vår brede kundeportefølje innen både privat og offentlig sektor samt organisasjonslivet. Vår unike kundeportefølje gir oss bred samfunnsinnsikt og verdifull forståelse av relevans for ledermobilitet mellom sektorene.

Vår ekspertise

Amrop Norge er trolig det mest erfarne executive search selskapet for rekruttering av ledere innen offentlig sektor i Norge. Dette har lenge vært en viktig del av selskapets oppdragsportefølje. På daglig basis bistår vi både statlige og kommunale virksomheter som departementer, kommuneledelse og sykehus samt utdanningsinstitusjoner over hele Norge.

Vårt konsulentteam er spesialisert innen ledelsesrådgivning og har inngående kjennskap til kultur, rammebetingelser og regelverk samt hva som kreves for å lykkes som leder i offentlig sektor.  

Gjennom årene har vi utviklet og tilpasset vår prosesskompetanse og vårt nettverk for å bistå organisasjonslivet og offentlige virksomheter med å identifisere de beste og mest egnede kandidatene for topplederoppgaver. Stillingene omfatter departementsråder, ekspedisjonssjefer, kommunedirektører, konserndirektører, administrerende direktører, styremedlemmer, generalsekretærer, funksjonsledere m.fl.

I over 35 år har Amrop Norge gitt profesjonell bistand til organisasjonslivet, offentlig sektor og andre politisk styrte organisasjoner innen:  

  • Executive Search for topplederstillinger og styreposisjoner
  • Lederutvikling og rådgivning
  • Management Audit

Kontakt våre bransjeeksperter