Lede den globale verdikjeden

Mange utfordringer har eksistert siden tidenes morgen men er fortsatt her; kontinuerlig endring av forbruksmønstre endrer transportbehov, økte krav til NOX-reduksjoner, kundens ønske om umiddelbar levering, og innføring av nye kilder for energiproduksjon skaper nye transportmuligheter.

De økte krav til kostnads- og energieffektivitet innen transport, økt andel fornybar energi og elektrifisering vil redusere utslippene betraktelig, men vil det være nok? I Amrop tror vi introduksjon av alternative energikilder, som for eksempel grønn H2 og eFuels, vil være på listen over viktige diskusjoner som skal tas for mange ledergrupper i årene som kommer.

Amrop Norge samarbeider med nøkkelpersoner i bransjen for å tiltrekke seg innovative og kompetente ledere med sterke strategiske ferdigheter, i stand til å videreutvikle organisasjonen, definere og gjennomføre nødvendige transformasjoner, og sikre effektiv utnyttelse av ressursene.

Amrop sin transport-, shipping- og logistikkteam kombinerer solid lokal markedsekspertise med globale ressurser for å finne lokale, regionale og internasjonale talenter. Med utgangspunkt i våre eksperter tar Amrop Norges profesjonelle konsulenter en strukturert tilnærming til ledersøk basert på kunnskap om markedet og nøkkelaktører, bransjetrender og et bredt nettverk av relasjoner på høyt nivå. Amrop Norges partnere og researchere kombinerer dyp bransjeinnsikt med lokal markedsekspertise, støttet av globale ressurser. Vi jobber tett med kundene i kostnadseffektiv, robust og bærekraftig fordeling av globale talenter.

Vår ekspertise

Vi spesialiserer oss på Executive Search, Board Advisory og Leadership Advisory. Amrop Norge forstår transport, frakt og logistikk forretningskontekster og har dyp innsikt i de relevante markedssegmentene. Dette gjør oss i stand til å identifisere toppkandidater som passer til hver enkelt kundes unike kultur, struktur, strategiske mål og forretningskrav.

Vi forstår også driverne til en ny fler-generasjons, flerkulturell arbeidsstyrke. Vi kan bistå ledelsen med å utforme attraktive jobbtilbud for å tiltrekke og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft.

Kontakt vår bransjeekspert