Vi finner 'Leaders for What's Next'

I Amrop evaluerer vi kandidaters kompetanse og tilgjengelighet. Vi finner kandidatene som har nødvendig ekspertise og erfaring og, ikke minst, de som passer inn i den aktuelle selskapskulturen.

Hver enkelt sin kontekst har betydning

Vår vinkling på Executive Search-prosessen består av mer enn å skaffe kompetente ledere. Vi søker og attraherer kandidater som er relevante både til stillingsbeskrivelsen, den aktuelle bransjen og fra sammenliknbare roller i andre bransjer. I denne metoden lener vi oss både på nasjonale og internasjonale ressurser i Amrop. Derfor kan vi også finne kandidater utenfor Norge.

Våre Executive Search-prosesser består av 4 hovedtrinn:

  • Bedrifts- og posisjonsanalyse
  • Søkeprosess og innledende screening
  • Kandidatevalueringsprosess
  • Før ombordstigning og oppfølging

Følg trinnene nedenfor for mer informasjon om vår generelle prosess.

Executive Search prosess
Amrop Norges Executive Search-prosesser består av 4 hovedtrinn:
1Bedrifts- og posisjonsanalyse

I begynnelsen av en Executive Search-prosess utfører vi flere selskaps- og posisjonsanalyser for å sikre en helhetlig forståelse av kundens behov. I nært samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi en kravspesifikasjon, en kandidatprofil og en stillingsbeskrivelse. Denne prosessen innebærer ofte å gjennomføre møter med sentrale interessenter for å sikre at vi har den nødvendige forståelsen av organisasjonskulturen, strategien, målene, visjonene og utfordringene for å tiltrekke oss de rette kandidatene til rollen.

2Søkeprosess og innledende screening

Etter selskapets og posisjonsanalyseprosessen starter vi søket etter relevante kandidater. Vårt Researchteam er eksperter i kunsten å utføre søk og bruker de nødvendige metodene for oppgaven. Dette kan inkludere: vårt nettverk av ressurser internasjonalt, og søk etter relevant erfaring i utvalgte bransjer, selskaper, roller og spesifikk kunnskap eller erfaringer og kulturell passform. En «long list» med screenede, gjennomgåtte kandidater presenteres for oppdragsgiver for diskusjon, og et utvalg prioriterte kandidater inviteres til en fortrolig samtale med vår konsulent.

Ved siden av executive search-prosessen bistår vi våre kunder med å utvikle stillingsannonser, valg av medieplaner og promotere utlyste roller i relevante kanaler.

3Kandidatevalueringsprosess

Etter å ha valgt ut prioriterte kandidater fra ‘langlisten’, inviteres disse kandidatene til en samtale med vår konsulent. I dette møtet diskuteres kandidatens kompetanse, erfaring og oppnådde resultater, samt deres motivasjon for en ny utfordring. Fra disse innledende intervjuene prioriterer vi nøye noen få kandidater som skal møte kunden. I disse møtene vil kandidatene presentere sin bakgrunn, erfaringer og resultater, samt motivasjon og egnethet for rollen. I denne delen av executive search-prosessen vil kandidater utføre evnetester og personlighetstester som nøkkeltrinn i den dybdegående kandidatvurderingen. For de siste få kandidatene i prosessen utfører vi omfattende referansesjekker fra tidligere jobber og relevante erfaringer for å bekrefte deres prestasjoner, lederstil og ferdigheter, deres styrker, svakheter og oppnådde resultater.

Vi utfører originale vitnemåls- og sertifikatkontroller samt finansiell kredittsjekk der dette er lovlig tillatt og/eller hensiktsmessig. Ved behov eller ønske arrangerer vi bakgrunnssjekk gjennom profesjonelle underleverandører.

4Før ombordstigning og oppfølging

Amrop kan bistå både oppdragsgiver og kandidat i kompensasjons- og ytelsesdiskusjoner for en markedsbasert kompensasjonspakke, basert på vår brede markedsinnsikt.

Etter at den beste kandidaten er valgt, opprettholder vi kontakt med den valgte kandidaten og oppdragsgiveren for å sikre en smidig pre-boarding og integrering i organisasjonen. Begge parter er velkommen til å kontakte oss når som helst for diskusjoner av noe slag.

Som en viktig del av vår kvalitetssikringsprosess, setter vi oss også formelt sammen med både klient og kandidat og gjennomfører «leksjoner» hvor vi går gjennom prosessen og diskuterer både suksesshistorier og potensielle forbedringsområder.

Be om en konsultasjon

Vi hører gjerne mer om dine synspunkter og behov.

Kontakt oss!