Bransjeutfordringer

For globale organisasjoner kan det være spesielt vanskelig å harmonisere global strategi med regionale økonomiske variasjoner. Denne dynamikken krever unike mennesker som kan være fleksible og tilpasningsdyktige.

På tvers av detaljhandelsbransjen ser vi like trender, som feks økende netthandel både nasjonalt og importert fra utlandet, økt prisfølsomhet fordi informasjonen er tilgjengelig «over alt – alltid», samt enda mer integrert ende-til-ende verdikjeder hvor kontinuerlig informasjonsutveksling og samarbeid er avgjørende for å møte kundenes krav.

Omnikanal blitt et av de overordnede konseptene de siste årene for markedsføring og posisjonering for å ta en unik plass i kundens oppfattelse. Ønsket er en sømløs kundedialog med en skreddersydd tilnærming på tvers av kanaler, lokasjoner og plattformer. Dette er forankret i drømmen om «perfekt» kundepreferanseinnsikt og muligheten til å møte et individuelt behov med et unikt og skreddersydd tilbud. Med den nylige globale mangel på råstoffet silisium vil mangel på halvledere for et bredt utvalg av digitale og mekaniske produkter også ha lange etterslep og usikre leveringstider. Dette vil påvirke alle forbrukeres preferanser og forbruksmønstre.

Den norske detaljhandelen har, med sine grossister og distributører, gjennomgått en enestående konsolidering av bransjen de siste tiårene. For eksempel har antall dagligvarekjeder gått fra mange til tre, og salget av sportsutstyr har mer enn doblet seg det siste tiåret. De tre beste sportskjedene står for nærmere 65 % av markedet og mer enn 90 % av alle salg skjer gjennom kjeder. I Norge inntar også sportsutstyrsbransjen en særstilling - nordmenn bruker mer per innbygger på sportsutstyr enn noe annet land i verden.

Vår tilnærming og fokus

Vi i Amrop Norge kombinerer lokal markedsekspertise med et nettverk av globale Amrop-ressurser. Vi forstår detaljhandelen og variantene av ulike verdikjeder. Vi er i stand til å spesifisere og finne kandidater som vil gi din bedrift en ekstra dimensjon. Vår globale Retail industrigruppe har solid innsikt i utfordringene som detaljmarkedssegmentene står overfor. Dette gjør oss i stand til å identifisere talenter som vil passe kundens unike kultur, struktur, virksomhet og strategiske mål. Vi forstår også driverne til en ny flergenerasjons, flerkulturell arbeidsstyrke og kan hjelpe våre kunder med å tiltrekke og beholde de beste lederne.

Amrop Norge kan hjelpe til med å utforme et overbevisende verdiforslag til ansatte for å tiltrekke og beholde de lederne bedriften din trenger.

Kontakt våre bransjeeksperter