Executive search

Executive search: zoektocht naar directeur, bestuurder of commissaris

Executive search is de professionele aanpak van de zoektocht naar een bestuurder voor een bedrijf of organisatie. De partners van Amrop zijn eigen ondernemer en begrijpen daarom wat er komt kijken bij het succesvol besturen van een organisatie. Amrop heeft voor iedere sector een specialist in huis waardoor de headhunters van Amrop de juiste kandidaat weten te vinden die past bij de uitdagingen van de specifieke sector.  

Executive search in het kort

 • Bij executive search gaat een headhunter actief op zoek naar een geschikte kandidaat. Bij recruitment en werving & selectie worden vacatures geplaatst.
 • Het zoekproces verloopt via verschillende fases. Belangrijk is vooral dat de headhunter helpt om het juiste functieprofiel op te stellen. Doordat de headhunters van Amrop eigen ondernemer zijn, begrijpen zij welke uitdagingen er spelen en welke eisen daarbij aan bestuurders gesteld worden.
 • Executive search is in te zetten voor verschillende rollen, sectoren en bedrijven.
 • Door de jarenlange ervaring van de headhunters van Amrop weten zij hoe ze de juiste kandidaten kunnen vinden én hoe zij ze moeten overtuigen om een overstap te maken. Amrop spreekt jaarlijks honderden potentiële kandidaten.
 • De professionele aanpak van een zoektocht naar een nieuwe bestuurder betaalt zich uit. Een bestuurder die na 6 maanden weer vertrekt, kost het bedrijf veel tijd, geld en frustratie.

Het verschil tussen executive search, recruitment en werving & selectie

Wie op zoek is naar een nieuwe bestuurder kan kiezen uit verschillende diensten, waaronder recruitment, werving & selectie en executive search. Er zijn grote verschillen tussen deze diensten:

 • Recruitment richt zich op functies met een jaarsalaris tot ongeveer 50K. Een recruitmentbureau plaatst vacatures en selecteert daarna kandidaten voor een opdrachtgever.
 • Werving & selectie is bedoeld voor functies tot ongeveer 125K. Ook bij werving & selectie wordt gebruik gemaakt van vacatures.
 • Executive search richt zich op functies met een salaris vanaf 125K. In tegenstelling tot recruitment en werving & selectie worden de posities waarvoor gezocht wordt niet openbaar gemaakt. Een headhunter stelt samen met een klant een profiel op en gaat daarna actief op zoek naar geschikte kandidaten, benadert hen en maakt een selectie voor de klant.

Het executive search proces bij Amrop in 8 stappen

Na het eerste contact met een opdrachtgever gaat een headhunter bij een executive search bureau aan de slag. De zoektocht bij Amrop verloopt in 8 verschillende fasen: 

1. Briefing

Na het eerste contact met de opdrachtgever, stelt een headhunter van Amrop een briefing op waarin duidelijk wordt aangegeven welke positie ingevuld moet worden, om welke rol het gaat, de sector en eventuele competenties.

2. Analyse sector, opstellen functieomschrijving en scorekaart 

Een headhunter gaat daarna praten met de stakeholders. Wat voor een soort kandidaat zien zij voor zich? Ook maakt de headhunter een analyse van de sector. Zijn er bepaalde karakteristieken voor deze sector die wellicht ook in andere sectoren te vinden zijn? Voor iedere sector heeft Amrop een specialist in huis die weet hoe deze sector in elkaar steekt en met welke uitdagingen de sector de komende tijd te maken krijgt.

Daarnaast wordt een uitgebreide functieomschrijving opgesteld. Die bevat naast alle harde eisen ook bijvoorbeeld een vertaling van de familiewaarden in het geval van een familiebedrijf.

Tenslotte maakt Amrop ook een scorekaart. Die scorekaart bevat de elementen die van belang zijn voor deze rol. Zowel op het gebied van kennis en ervaring als people skills. Eventueel wordt er ook een weging van deze scores bepaald.

De functieomschrijving en scorekaart worden met de opdrachtgever besproken en definitief vastgesteld.

3. Zoekstrategie bepalen 

Op basis van de analyses en de functieomschrijving maakt Amrop een zoekstrategie. Waar zal in eerste instantie worden gezocht? In dezelfde sector of juist daarbuiten? In Nederland of in het buitenland? In welke leeftijdscategorie?

4. Zoeken, benaderen 

De zoektocht gaat van start. Door online te zoeken en gebruik te maken van het netwerk ontstaat een longlist met kandidaten. Voor iedere kandidaat wordt de scorekaart ingevuld. Zo ontstaat er uiteindelijk een lijst van interessante kandidaten. Bij Amrop kan een opdrachtgever via een systeem meekijken naar de profielen van deze kandidaten. Zo blijft een opdrachtgever op de hoogte van het proces en kan eventueel tussentijds al reageren op potentiële kandidaten.

De kandidaten op de lijst worden vervolgens gepolst voor de functie. Is de rol iets voor hen? Staan ze er open voor? Is dit het juiste moment voor een dergelijke stap?

In veel gevallen krijgt een headhunter eerst nul op rekest. Topbestuurders krijgen veel verzoeken vanuit executive search bureaus. Het is dan de kunst van de headhunter om een kandidaat toch te interesseren voor een eerste gesprek.

5. Interviewen, selecteren 

Het executive search bureau spreekt vervolgens met een aantal interessante kandidaten. Soms vinden er meerdere gesprekken plaats. Om een idee te geven: de headhunters van Amrop spreken jaarlijks zo’n 700 tot 1000 kandidaten. De headhunter maakt een inschatting van de kandidaat, mede op basis van de functieomschrijving en de scorekaart. Uiteindelijk leidt dit tot een shortlist.

6. Shortlist voor opdrachtgever 

De shortlist wordt besproken met de opdrachtgever. Omdat het executive search bureau alle kandidaten persoonlijk heeft gesproken, kan de headhunter precies uitleggen waarom de kandidaat past bij de gezochte rol. 

7. Opdrachtgever interviewt shortlist 

Het is vervolgens aan de opdrachtgever om een aantal kandidaten zelf te spreken. Is er een klik of ontbreekt die? Minimaal 80% van de kandidaten op de shortlist kan de job aan, maar het persoonlijke aspect is voor dit soort posities minstens zo belangrijk. 

8. Benoeming kandidaat 

Uiteindelijk kiest de opdrachtgever één van de kandidaten uit en volgt de benoeming. Maar daar houdt de zorg van het executive search bureau niet op. In het eerste jaar neemt Amrop nog een aantal keer contact op met de opdrachtgever en de kandidaat om te zien of beide partijen nog tevreden zijn met de benoeming. 

Eerste fase executive search traject duurt gemiddeld 8 tot 9 weken 

Tussen het eerste contact tussen de opdrachtgever en de headhunter en de selectielijst met kandidaten zit gemiddeld 8 tot 9 weken. Hierna gaat de opdrachtgever in gesprek met de kandidaten en volgen er eventuele onderhandelingen. In de praktijk blijkt dat die fase in veel gevallen meer tijd vergt dan de fase ervoor.

Een executive search bureau gaat verder waar HR ophoudt 

Voor het vinden van de juiste professional heb je professionals nodig. Een zoektocht naar een nieuwe bestuurder is geen taak voor een HR-afdeling. De HR-afdeling richt zich in een bedrijf op het uitzetten en uitvoeren van de HR-strategie.

Bij het vinden van de juiste kandidaat voor een positie is niet alleen van belang dat het cv van de kandidaat laat zien dat deze man of vrouw fit-for-the-job is. Veel belangrijker is het karakter van de potentiële kandidaat. Past hij of zij bij het bedrijf? Dit soort informatie is niet op LinkedIn of in een cv te vinden. Daarvoor moet je met kandidaten spreken en kwaliteiten tegen elkaar kunnen afwegen. Misschien mist de kandidaat een bepaalde kwaliteit maar is dat verder te ontwikkelen.

Iedere kandidaat is anders, maar bepaalde kerncompetenties zijn van belang 

De ideale kandidaat bestaat niet. Het vinden van de juiste bestuurder is voor iedere rol en ieder bedrijf maatwerk. Maar de headhunters van Amrop kijken wel naar bepaalde kerncompetenties:

 • Intelligentie
  Vooral ook de ontwikkeling is hierbij van belang. Heeft de kandidaat het zichzelf niet te gemakkelijk gemaakt?
 • Passie/drive
  Hoe ver gaat een kandidaat in andere nevenactiviteiten of hobby’s? Wil hij of zij het maximale eruit halen?
 • Bereidheid om risico’s te nemen
  Durft de kandidaat uit zijn comfortzone te stappen?
 • Agility to learn
  Kan de kandidaat snel resultaten boeken door processen slimmer aan te pakken?
 • Authenticiteit
  Durft een kandidaat zichzelf te zijn en een eigen koers te varen?
 • Eigen voorwaarden scheppen
  Durft een kandidaat initiatief te tonen door verbetervoorstellen te doen?
 • Zelfreflectie
  Is de kandidaat bereid om te leren van meer ervaren collega’s?
 • Omgaan met feedback
  Ziet de kandidaat feedback als een aanval of juist een kans om iets van te leren?
 • Entrepreneurship
  Pakt een kandidaat nieuwe zaken op binnen de bestaande kaders van een organisatie?
 • Resultaatgericht
  Worden initiatieven opgepakt en afgerond met een resultaat?
 • Vermogen om anderen te ‘empoweren’
  Kan de kandidaat anderen mee op sleeptouw nemen en inspireren?

Een executive bureau kan ingeschakeld worden voor verschillende rollen 

Organisaties schakelen een headhunter niet alleen in als een nieuwe ceo gevonden moet worden. Een executive bureau kan op zoek gaan naar verschillende functies op c-level. Maar ook voor de zoektocht naar hoge managementposities onder de raad van bestuur kan een headhunter van meerwaarde zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vinden van een general counsel, een andere legal functie, een compliance officer of een company secretary.

Amrop is niet alleen inzetbaar voor het vinden van de juiste bestuurder of manager op c-level (via Board Advisory of Interim Management) maar ook voor functies op c-minus 1 of c-minus 2 niveau. Daarnaast kan Amrop een rol spelen bij de leiderschapsontwikkeling binnen een organisatie.

Executive search is in te zetten in verschillende sectoren en bedrijven 

Een professionele zoektocht naar de juiste bestuurder is niet alleen voorbehouden aan bedrijven uit de AEX-index. Executive search levert de juiste bestuurders op voor veel verschillende bedrijven in diverse sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de automotive sector, bouw, energie, publieke sector, law firms, life science en professional services.

Ook voor diversiteit op boardniveau

Wanneer een organisatie op zoek is naar meer diversiteit op bestuursniveau is het inschakelen van een executive search bureau een slimme zet. Een headhunter start een zoekopdracht met open vizier en heeft ook oog voor vrouwen aan de top en kandidaten met een verschillende culturele achtergrond.

Executive search in Nederland 

In Nederland zijn veel verschillende executive bureaus werkzaam. Veel daarvan werken vanuit Amsterdam.

De Nederlandse markt wordt gedomineerd door enkele grote internationale spelers. Helaas is groter niet per se beter in de markt voor executive search. In veel gevallen zijn deze dominante bureaus namelijk gehouden aan bepaalde “off limits” afspraken.

Off limit afspraken werken marktverstorend 

Een “off limit” afspraak houdt in dat het bureau voor een bedrijf mag opereren op voorwaarde dat het bureau werknemers niet benadert voor functies elders. Deze afspraken werken marktverstorend want ze zorgen ervoor dat een headhunter niet alle kandidaten kan voorstellen die mogelijk geschikt zouden zijn voor de positie die hij probeert te vullen.

Amrop opereert wereldwijd maar partners zijn eigen ondernemer 

Amrop opereert wereldwijd maar werkt met een partnerstructuur. De headhunters van Amrop zijn dus eigen ondernemer. Dat zorgt ervoor dat zij ook goed begrijpen wat ondernemers, in een familiebedrijf bijvoorbeeld, zoeken.

Amrop richt zich vooral op bedrijven die genoteerd zijn aan de Midkap- en de Smallkap-index. Ook werkt Amrop veel voor familiebedrijven.

Het inschakelen van een headhunter kan je behoeden voor dure fouten 

De juiste man of vrouw op de juiste plek kan grote successen en forse groei brengen in een organisatie. Helaas is de andere kant ook waar: een verkeerde invulling van een belangrijke positie kan veel schade aan een bedrijf of organisatie toebrengen:

 • Er zijn kostbare maanden verloren gegaan waarin het bedrijf of de organisatie is stil blijven staan.
 • Er zal opnieuw gezocht moeten worden naar de juiste kandidaat. Dit kost tijd en geld.
 • Degene die het veld moet ruimen heeft ook een smet op zijn blazoen gekregen en loopt dus eveneens schade op.

Door de zoektocht naar een kandidaat professioneel aan te pakken, wordt kostbare tijd gewonnen. De juiste man of vrouw op de juiste plek is goud waard.