Shutterstock 116679022 Cropped

Privacy & gegevensbescherming

Respect. Vertrouwelijkheid. Vertrouwen.

Als leverancier van executive search, leiderschap en Board Services zijn de activiteiten van Amrop altijd gestoeld op vertrouwen, vertrouwelijkheid en respect voor privacy.

Onze rol bij het beschermen van persoonlijke gegevens is hierin van cruciaal belang - voor onze klanten, onze kandidaten en alle leden van het Amrop-partnerschap. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens die binnen Amrop worden gedeeld en verwerkt, beschermd worden, veilig zijn en privé blijven, om zo ook een kader te bieden voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) en andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Verantwoordelijkheid

Amrop houdt zich aan de principes en vereisten van gegevensbescherming voor alle relevante nationale of regionale wetgeving, inclusief die van de Europese Economische Ruimte (EER) waar de AVG van toepassing is.

We zorgen ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wettelijke grondslagen van toepassing en dat alle interne processen worden toegepast die ervoor zorgen dat de lokale wetgeving wordt nageleefd.

We zorgen ervoor dat onze klanten zich bewust zijn van hun rol bij het beschermen van persoonsgegevens, en we werken met hen samen volgens de vastgelegde contractuele voorwaarden voor het delen van persoonsgegevens.

 

Rechten van betrokkenen

Amrop neemt de individuele rechten van betrokkenen serieus. We respecteren de rechten van individuen:

  • om geïnformeerd te worden over hun gegevensverwerking
  • om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens die we (mogelijk) in ons bezit hebben
  • om hun persoonlijke gegevens te corrigeren en bij te werken
  • om hun gegevens te wissen en vergeten te worden
  • om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken.

Indien nodig verkrijgen Amrop-kantoren geldige toestemming van betrokkenen voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

Gegevenskwaliteit en -proportionaliteit

Amrop is van mening dat het bijhouden van nauwkeurige, actuele gegevens van fundamenteel belang is voor succesvolle prestaties als bedrijf. We verzamelen alleen gegevens die relevant zijn voor specifieke doeleinden die verband houden met ons bedrijf en bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

Dataveiligheid

Amrop neemt alle nodige maatregelen om de gegevens die we verwerken te beveiligen tegen onrechtmatige toegang of verlies, inclusief specifieke acties met betrekking tot mogelijke datalekken. We hebben beleid en processen voor het beschermen van gegevens, apparaten en systemen. We zorgen ervoor dat onze externe leveranciers zich bewust zijn van hun rol op het gebied van gegevensbescherming.

 

Internationale gegevensoverdracht

Sommige nationale of regionale wetgevingen schrijven voor dat bij internationale doorgifte van persoonsgegevens speciale waarborgen en mechanismen moeten worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat de "bescherming met de gegevens meereist". Dit geldt met name onder de AVG voor gegevens die worden doorgegeven vanuit de EER naar niet-EER-landen.

Amrop-kantoren zijn wederzijdse modelcontractbepalingen aangegaan om de veilige en efficiënte stroom van persoonlijke gegevens binnen onze wereldwijde organisatie te waarborgen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze gegevensbeschermings-, privacy- en beveiligingsprocessen.

Neem voor lokaal en nationaal privacybeleid en toestemmingsformulieren contact op met onze kantoren.

Klik hier om ons website-cookiebeleid te lezen.

Neem contact op

Neem contact met ons op om privacy en gegevensbescherming te bespreken.

Neem contact op