Paracaidas Grupo

Leiderschapsontwikkeling: van inzicht naar focus en gerichte ontwikkeling

Door leiderschapsontwikkeling trainen leidinggevenden de vaardigheden om een organisatie effectief te leiden. Een leiderschapsontwikkelingstraject start met inzicht en focus. Vervolgens kan een leidinggevende gericht werken aan verdere ontwikkeling van zijn of haar kwaliteiten.

 

Leiderschapsontwikkeling in het kort 

 • Een leiderschapsontwikkelingstraject start met het inzichtelijk krijgen van de vaardigheden van een leidinggevende.
 • Om dit inzicht te verkrijgen, maakt Amrop gebruik van een assessment. 
 • Na het assessment kan de leidinggevende bepalen waar hij of zij de focus in zijn of haar ontwikkeling op wil leggen. 
 • Hierna kan gericht gewerkt worden aan de ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden zodat er effectief leiderschap ontstaat. 

 

Leiderschapsontwikkeling in 3 stappen 

Een traject om tot effectief leiderschap te komen, start met (1) het opdoen van inzicht in het eigen kunnen. Daarna kan (2) focus aangebracht worden en kunnen (3) vaardigheden verder ontwikkeld worden. 

Een leiderschapsontwikkelingsprogramma start daarom met een leadership assessment. Deze analyse kan zich focussen op een individu en/of op de teamdynamics.  

 

1. Inzicht opdoen met behulp van een leadership assessment

Met behulp van een assessment ontstaat inzicht in de kwaliteiten van een bestuurder of een team. Bij het opstellen van een assessment analyseert Amrop hoe een organisatie in elkaar steekt en wat er nodig is voor de verdere groei van de organisatie.

Amrop neemt assessments af voor:

 • individuen
 • teams
 • scale ups
 • familiebedrijven

Een leadership assessment kan alleen bij een individu worden afgenomen of bij een groter team. De resultaten van het assessment worden overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard. Wanneer het assessment bij een groter deel van het management(team) heeft plaatsgevonden, verkrijg je als organisatie op die manier een goed overzicht van waar de plekken zitten waar leiderschapsontwikkeling noodzakelijk is. 

 

Een leadership assessment kan organisatie ook behoeden voor een verkeerde keuze 

Het afnemen van een assessment is niet alleen zinvol bij de start van een leiderschapsontwikkelingstraject. Ook bij de keuze voor de invulling van een toppositie kan een assessment voor relevante inzichten zorgen. Daarom zet Amrop assessments ook in bij executive search. 

De verkeerde keuze voor een topman kan namelijk duur uitpakken. Het is daarom verstandig om een keuze voor de ene of andere kandidaat niet alleen af te laten hangen van de ervaringen van de leden van een selectiecommissie. Laat de kandidaten een assessment afleggen en gebruik deze input om tot een betere keuze te komen. 

 

2. Met de inzichten uit het assessment focus aanbrengen

Nu er een goed beeld is ontstaan van de kwaliteiten en vaardigheden van een bestuurder of een team kan de volgende stap gezet worden. Welke focus kiest een bestuurder of team? Wat is van belang voor de verdere ontwikkeling van een individu of een team en welke focus sluit aan bij de doelstellingen van de organisatie?  

Als de focus helder is, kan er gericht gewerkt worden aan de verdere leiderschapsontwikkeling van een bestuurder of een team.   

 

Van transactioneel naar transformationeel leiderschap 

Een belangrijke vraag tijdens deze fase is ook de vraag naar het soort leiderschap waar de organisatie naar op zoek is. Transactioneel leiderschap is gefocust op het draaiend houden van het systeem. Bij transformationeel leiderschap ligt de focus op het richting gaven van een organisatie. Voor deze twee typen leiderschap zijn hele uiteenlopende vaardigheden gewenst.

 

3. Op basis van de gewenste focus starten met leiderschapsontwikkeling 

Op basis van de uitkomsten van het assessment en de gekozen focus stelt Amrop een leiderschapsontwikkelingstraject op. Zo’n traject volgt een programma van ongeveer een jaar. 

Het programma wordt op maat gemaakt, maar zou bijvoorbeeld de volgende elementen kunnen bevatten: 

 • Een koppeling van deelnemers aan senior managers vanuit de organisatie. Op die manier kunnen theorie en praktijk elkaar direct versterken.
 • Het starten van intervisiegroepen. 
 • De uitwisseling van ervaringen van senior bestuurders uit de eigen organisatie met de toekomstige leiders van het bedrijf.  
 • Externe sprekers die een verdieping bieden op bepaalde onderwerpen zoals persoonlijk leiderschap. 
 • Verdieping op diverse thema’s zoals de dynamiek van een groep en hoe succesvolle teams te vormen zijn. Andere mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld effectief leiderschap, draagvlak creëren of hoe om te gaan me een snel groeiend bedrijf, zowel op tactisch naar strategisch niveau. 

 

Succesvol leiderschap is niet voor iedereen weggelegd

Het leiderschapsontwikkelingstraject is niet voor alle werknemers geschikt. Hoewel iedereen zich in meer of mindere mate verder kan ontwikkelen, zijn er ook grenzen aan wat mogelijk is. Er is veel te ontwikkelen maar niet alles is te veranderen. Daarom wordt er bij het starten van een ontwikkelprogramma ook scherp gekeken naar het potentieel dat iemand heeft. De één heeft vanwege zijn persoonlijkheid meer kans op het ontwikkelen van succesvol leiderschap dan de ander. 

Zowel een organisatie als een bestuurder is erbij gebaat om vroegtijdig te weten of de geschetste horizon haalbaar is.  

 

Executive coaching biedt extern klankbord

Misschien heeft een bestuurder geen specifieke ontwikkeling nodig voor zijn rol, maar is het wenselijk om zo nu en dan eens te sparren over problemen waarmee hij of zij te maken krijgt in de organisatie. Dan is executive coaching een oplossing. In 1-op-1 gesprekken kan een executive coach helpen de zaken helder te zien. Executive coaching biedt een maatwerkoplossing naast leiderschapsontwikkeling.