Paātrinātās izmaiņas

Pandēmija ar visiem saistītajiem ierobežojumiem veicina vēl nebijušu digitālo inovāciju apjomu publiskajā sektorā un rada pamatu nākotnes digitālās pārvaldības koncepcijām. Valdības līmeņa organizācijas visā pasaulē ir pielikušas ievērojamas pūles, lai nodrošinātu netraucētu pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai un vienlaikus risinātu ar straujās pārejas uz attālinātu darbu radītos sarežģījumus. Publiskais sektors ievērojami konkurē ar privātā sektora uzņēmumiem par kvalificētiem vadītājiem un darbiniekiem, kas spēj atbalstīt un vadīt pārmaiņas.

Mūsu pieeja

Pašreizējā saspringtā un neskaidrā sociālā un politiskā situācija valsts sektorā nosaka pārmaiņas nozarē un palielina nepieciešamību pēc atbilstošiem talantiem situācijas pārraudzībai un vadīšanai. Amrop Latvia jau ir devusi ieguldījumu labāko talantu apguvē un veikusi atlasi vadības un padomju līmenī valsts kapitāla uzņēmumos un iestādēs. Pielāgota, kontekstā balstīta pieeja un dziļš ieskats reformu procesa būtībā dod iespēju piedāvāt kandidātus ar pievienoto vērtību.