Par valdes atlasi

Uzņēmumiem konfigurējoties izaugsmei, globalizācijai un īpašumtiesību struktūras izmaiņām, daudzi pirmo reizi saskaras ar nopietnām pārvaldības problēmām. Uzdevumu sarežģī izmaiņas un attīstība regulējumos, kam atšķiras temps un forma atkarībā no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, īpašumtiesību veida, statusa biržā un dažreiz arī nozares. Papildu dilemma ir saistīta ar vadības nodošanu no ģimenes vai pirmdibinātājiem uz ārējiem speciālistiem vai strukturālu formējumu, kas izraisa centralizācijas sadursmi pret decentralizāciju.

Neraugoties uz nevienmērību, globālās pārvaldības tiesību aktu tendences virzās uz jauniem un labākiem standartiem, jo valstu regulējošās iestādes ar vien vairāk raugās uz globālo piemēru, mācībām un sinhronitāti.

Padomes un valdes, kas ir politisko lēmumu virzītājspēki, cenšas nodrošināt to vadīto uzņēmumu ilgstošu dzīvotspēju. Tomēr viņu piemērotība ir tikpat kritiska.

1Mūsu ekspertīze

Amrop Latvija nodrošina daudzveidīgu, uz nākotni vērstu un savienotu valdes dizainu un ieviešanu. Mēs darbojamies kā uzticams padomnieks dinamisku organizāciju izpildvaras, uzraudzības un konsultatīvajās padomēs dažādās nozarēs.

Uzņēmumiem ar straujiem izaugsmes tempiem un valsts kapitāla uzņēmumiem Amrop Latvija palīdz nodrošināt, ka to valdes sastāvs nodrošina būtisku līdzsvaru starp reprezentativitāti un kompetenci. Tas ne tikai atspoguļo pašreizējās pārvaldības sistēmas, bet arī raugās uz globālajām pārvaldības tendencēm. Papildus esošās valdes optimizēšanai Amrop Latvija palīdz uzņēmumiem izveidot valdes sastāvu, kas atbilst uzņēmuma pamatdarbībai un pārvaldības standartiem.

Personal Governance 1
2Process

  • Atklāj nepilnības pašreizējās valdes prasmēs, pieredzē, demogrāfiskajā un kognitīvajā daudzveidībā
  • Nosaka vadības stiprās puses, uz kurām balstīties
  • Izpēta prasības jaunajiem profiliem, specialitātei un tehniskajām prasmēm
  • Integrē strauji mainīgās pārvaldības prasības un organizācijas stratēģiju
  • Identificē, novērtē un prezentē nākotnes līderus — valdes locekļus, kuri var pielāgoties mainīgajai stratēģiskajai un darbības videi
  • Uzdod jautājumus: Vai viņš/viņa spēj paredzēt stratēģisko un operacionālo risku mērogu un sarežģītību? Vai spēj būt respektēts akselerators, kas sniedz jaunu un atbilstošu ieguldījumu valdes diskusijās? Vai spēj konstruktīvi apstrīdēt tradīcijas, pieņēmumus vai aizspriedumus?
  • Vada iekļaušanas procesa izstrādi un ieviešanu
Piesakies konsultācijai

Pastāstiet mums, kā mēs varam atbalstīt jūsu valdi

Sazinies ar mums