Digitālās transformācijas paātrināšana

Pareiza digitālā transformācija tiek pārvaldīta no organizācijas kodola un notiek visos organizācijas līmeņos - no stratēģiskā uz taktisko, no valdes līdz pat ikdienas darba veicējam. Katrs līmenis sastāv no sava zināšanu loka, digitālās pieredzes un specializācijas. Katram līmenim ir nepieciešams pielāgots risinājums, un pielāgošanai ir nepieciešami kvalificēti speciālisti.

Digitālā transformācija sākas ar apjomīgu līdera un viņu komandas novērtējumu, lai izvērtētu prasmes un novērtētu pieredzes atšķirības. Ir nepieciešams radīt vadītāju atlases stratēģiju, kas identificētu līderus ar digitālajām prasmēm, zināšanām un pieredzi.

Mūsu pieeja

Pašlaik uzņēmumiem Latvijā ir grūti piesaistīt kvalificētus un profesionālus nozares vadītājus, jo, strauji attīstoties digitālajam tirgum, būtiski ir pieaudzis pieprasījums pēc tehnoloģiju ekspertiem.

Amrop Latvija digitālās zinātības komandai ir padziļinātas tehnoloģiju un digitālās zināšanas, kas apvieno funkcionālo un nozares pieredzi, kā arī vērtīgus ieskatus par vietējo un globālo talantu tirgu. Amrop Latvija var palīdzēt atlasīt un novērtēt pareizos vadītājus, lai virzītu jūsu uzņēmumu uz priekšu digitālās pārveides procesā. Mūsu darba grupa veic nozares vadītāju atlases projektus, lai pieņemtu darbā tādus pozīciju pārstāvjus kā galvenos informāciju speciālistus (CIO), tehniskos direktorus (CTO), drošības sistēmu attīstītājus, informāciju tehnoloģiju ekspertus un citus augstākā līmeņa vadītājus digitālajā nozarē.

Nozares specializēšanās

  • Sakaru un tehnoloģiju pakalpojumi

  • Datu apstrāde un uzglabāšana

  • Fintech

  • Aparatūras un informācijas tehnikas izplatītāji

  • Plašsaziņas līdzekļi un apraide

  • Programmatūras izstrāde

  • Tehnoloģiju konsultācijas un informācijas tehnoloģijas pakalpojumi