Zinātnes nozaru izaicinājumi

Šobrīd, kad pasaule tik daudz resursu velta vides aizsardzībai, jaunu zinātnisko risinājumu atrašanai, neatjaunojamo resursu materiālu aizstāšanai, kā arī centienos atrast efektīvus medicīniskos risinājumus, izcili līderi dabas zinātnēs ir viens no galvenajiem virzītājspēkiem nosprausto mērķu sasniegšanai. Patentu termiņu beigšanās, konkurences pastiprināšanās, regulējumu sarežģītības palielināšanās, kā arī pasaules makroekonomiskā nenoteiktība ir galvenie izaicinājumi nozares vadītājiem.

Mūsu pieeja

Amrop Latvija dabas zinātņu nozares prakse ir izveidota, iekļaujot gan ar privāto kapitālu nodrošinātos uzņēmumus, gan valsts uzņēmumus. Mums ir īpaša pieredze farmāciju uzņēmumu vadības atlasē. Mēs izmantojam savu nozares pieredzi un tirgus aptveres kompetenci, lai palīdzētu mūsu klientiem identificēt līderus no dažādām nozarēm un lokācijām, kas spēj virzīt dabas zinātņu sektora mērķus.

Nozares specializēšanās

  • Akadēmiskie un pētniecības institūti

  • Biotehnoloģijas

  • Veselības aprūpes sniedzēji

  • Medicīniskās ierīces un diagnostika

  • Farmaceitiskie izstrādājumi