Globālās plūsmas pārvaldība

Nozares vadītāji tiecas pēc arvien plašākām prasmēm, lai risinātu aktuālās jomas problēmas un sekotu līdzi pārmaiņām un jauninājumiem. Konkurence ir intensīva, lai piesaistītu līderus, kuri var veiksmīgi vadīt uzņēmumus pārmaiņu un pārveides procesa gaitā. Šīs attīstības virzītājspēki ir ESG prasības, ilgtspējība, kas nosaka uzņēmējdarbības virzību, jaunās tehnoloģijas, digitalizācija un vertikālā integrācija, kā arī zinātība par jaunu uzņēmējdarbības modeļu ienākšanu nozarē.

Vērtējot pēc ilgtspējīgiem panākumiem, mūsu klienti meklē jaunu vadītāju paaudzi: izcilus profesionāļus, kas ar trīskāršu sparu pievēršas ilgtspējai, tehnoloģiskajiem risinājumiem un vides pārvaldībai.

Mūsu pieeja

Transports un loģistika ir patiesi globāla nozare, un tā pašlaik risina vairākas steidzamas problēmas. Nozares lielākie izaicinājumi un draudi ir augstās degvielas izmaksas, valdību noteiktās prasības, vides jautājumi, tehnoloģiju stratēģijas un to īstenošana. Jāņem vērā, ka nozare ir apņēmusies pasaules mērogā uzlabot ilgtspēju – lai to panāktu, ir plānots līdz 2050. gadam par 50% samazināt oglekļa emisijas. Tas visnotaļ pieprasa pārmaiņu orientētu un ilgtspējīgi domājošu līderu ienākšanu nozarē.

Amrop Latvija pieeja apvieno padziļinātas vietējā tirgus zināšanas ar globāliem informācijas avotiem, lai realizētu klientu vajadzības.

Nozares specializēšanās

  • Kravu vārvadājumi: gaisa, zemes, jūras, dzelzceļa

  • Loģistika

  • Piegādes ķēdes

  • Paku un pasta pakalpojumi

  • Pasažieru transoprtēšana