Re Invention Of Office Space

Werving en selectie: de zoektocht naar hoger opgeleiden

Werving en selectie wordt ingezet voor functies met een salaris tot ongeveer €125.000. Bij werving en selectie wordt, in tegenstelling tot executive search, gebruik gemaakt van het plaatsen van vacatures om kandidaten te werven. Het proces is daarmee minder discreet.

 

Werving en selectie in het kort: 

 • Werving en selectie is een proces waarbij bedrijven op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor een bepaalde functie.
 • Een procedure voor werving en selectie via een bureau verloopt vaak in een aantal stappen, waaronder een intakegesprek, zoeken naar kandidaten, gesprekken met kandidaten en het selecteren van de meest geschikte kandidaat.
 • Het plaatsen van vacatures is veelal onderdeel van het proces van werving en selectie. Voor meer discretie tijdens de zoektocht is executive search beter geschikt.

 

Wat is werving en selectie? 

Werving en selectie is de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor een bepaalde functie in opdracht van een bedrijf of organisatie. Het plaatsen van vacatures maakt onderdeel uit van het proces waardoor de zoektocht zich in de openbaarheid plaatsvindt.

Een werving en selectiebureau werkt vaak niet exclusief voor één opdrachtgever. Kandidaten worden daarom bij meerdere opdrachten tegelijkertijd aangeboden. Een opdrachtgever krijgt in zo’n geval een lijst met kandidaten die niet per se geïnteresseerd zijn in de aangeboden opdracht. De kans op een succesvolle plaatsing is door deze werkwijze kleiner dan bij bijvoorbeeld executive search.  

 

De verschillen tussen recruitment, werving en selectie en executive search

Recruitment, werving en selectie en executive search zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar toch duidelijk van elkaar verschillen.

Elk van deze diensten richt zich op een specifiek type functie en salarisniveau.

 

Recruitment voor lagere managementfuncties 

Recruitment richt zich op functies met een jaarsalaris tot ongeveer €50.000. Een recruitmentbureau plaatst vacatures en selecteert vervolgens kandidaten voor een opdrachtgever. Werving en selectie richt zich op functies met een salaris tot ongeveer €125.000. Ook bij werving en selectie wordt gebruik gemaakt van vacatures.

 

Executive search voor functies op C-niveau en hoger management

Executive search richt zich op functies met een salaris vanaf €125.000. In tegenstelling tot recruitment en werving en selectie worden de posities waarvoor gezocht wordt niet openbaar gemaakt. Een headhunter werkt samen met een klant om een profiel op te stellen en gaat vervolgens actief op zoek naar geschikte kandidaten, benadert hen en maakt een selectie voor de klant.

 

De procedure bij werving en selectie

Een procedure voor werving en selectie via een bureau verloopt vaak in een aantal stappen:

 1. In eerste instantie wordt er een intakegesprek gevoerd met het bedrijf om de wensen, eisen en verwachtingen af te stemmen. Soms vindt recruitment ook door een HR-afdeling van een bedrijf zelf plaats.
 2. Vervolgens gaat het bureau aan de slag met het zoeken naar geschikte kandidaten. Dit gebeurt vaak via verschillende kanalen zoals vacaturesites, social media en professionele netwerken.
 3. Kandidaten die geschikt lijken, worden soms uitgenodigd voor een gesprek bij het bureau. Hier wordt hun CV en motivatie beoordeeld en wordt gekeken of ze aan de gestelde eisen voldoen. In andere gevallen, vooral wanneer er veel druk op het proces staat, beperkt een recruiter zicht tot de beoordeling van CV’s en maak op basis hiervan een selectie.
 4. Vervolgens stelt het werving en selectie bureau de meest geschikte kandidaten voor aan het bedrijf en volgen er vervolggesprekken met de kandidaten.
 5. Uiteindelijk kiest het bedrijf de kandidaat die het meest geschikt lijkt voor de functie.

 

Kosten en doorlooptijden werving en selectie 

De kosten en doorlooptijden van werving en selectie via een bureau kunnen variëren. Dit hangt af van verschillende factoren zoals:

 • de functie
 • de branche
 • de locatie
 • de gewenste snelheid van het proces.

De doorlooptijd varieert van enkele weken tot enkele maanden.

 

De voordelen van het inzetten van een werving en selectie bureau 

Er zijn verschillende redenen waarom een bedrijf gebruik zou maken van een werving en selectie bureau. Hieronder een aantal voordelen:

 • Het bureau heeft vaak een groot netwerk waardoor ze sneller geschikte kandidaten kunnen vinden.
 • Het bureau kan het proces van werving en selectie vaak sneller afronden omdat ze hier fulltime mee bezig zijn.
 • Het bureau neemt het bedrijf een hoop werk uit handen, zoals het opstellen van vacatures, het voeren van gesprekken en het beoordelen van kandidaten. 

 

Op zoek naar een gespecialiseerde professional of bestuurder? Kies dan voor executive search 

Het grote verschil tussen werving en selectie en executive search is de manier waarop een geschikte kandidaat wordt gezocht. De headhunters van Amrop gaan voor een executive search opdracht zeer zorgvuldig te werk. Het proces start met het uitgebreid in kaart brengen van potentiële kandidaten. Kandidaten worden exclusief voor de opdrachtgever geselecteerd en daarna benaderd. Ook dat gebeurt discreet. Er worden immers potentiële kandidaten benaderd die op dat moment vaak nog werkzaam zijn op een andere positie.

De zorgvuldige werkwijze bij executive search blijkt ook uit het feit dat de senior headhunter alle stappen die tot een succesvolle plaatsing leiden persoonlijk begeleid. Hij kent de kandidaten en weet wie hij aan de opdrachtgever voorlegt.

De kandidaten worden exclusief voor de opdrachtgever benaderd en zijn dus oprecht geïnteresseerd in de aangeboden positie wanneer ze op de shortlist terecht komen. 

 

Bij executive search is meer discretie mogelijk dan bij andere vormen van werving en selectie

Wanneer bij het wervingsproces discretie gewenst is, is de keuze voor executive search ook de meest logische. Waar bij werving en selectie en recruitment veelal wordt geadverteerd met de vacature, vindt het proces bij executive search uit het zicht van de buitenwereld plaats. Daarmee wordt voorkomen dat reputaties beschadigd kunnen raken.

Wanneer vanuit de opdrachtgever nog meer discretie gewenst is, wordt gebruik gemaakt van een non-disclosure agreement (een geheimhoudingsverklaring). In dat geval krijgt een kandidaat pas te horen voor welk bedrijf of organisatie gezocht wordt nadat hij een geheimhoudingsverklaring heeft getekend.  

De senior partner die bij Amrop betrokken is bij de selectie van de kandidaten is ook aanwezig bij de interviews die plaatsvinden tussen de opdrachtgever en de kandidaten en helpt de opdrachtgever een weloverwogen keuze voor een kandidaat te maken. 

 

Trends in werving en selectie 

Waar het bij werving en selectie, recruitment en executive search vooral om functie ging, staat de laatste tijd ook het bedrijf zelf in de belangstelling. Employer branding is steeds belangrijker geworden. Kandidaten kiezen voor een bedrijf dat past bij hun eigen levensovertuigingen. Op een krappe arbeidsmarkt zie je dat bedrijven daarom beter hun best moeten doen om te laten zien waar ze voor staan.

Maar ook vanuit bedrijven is de zoektocht veranderd. Diversiteit en inclusiviteit spelen tegenwoordig een steeds grotere rol in het selectieproces.

Tenslotte is ook de methode om te toetsen of een kandidaat geschikt is voor de gezochte functie de afgelopen jaren veranderd. Amrop maakt al jaren gebruik van assessments om potentiële kandidaten te selecteren. Ook bij andere vormen van recruitment zie je het gebruik van assessments inmiddels toenemen.