Tippjuhi otsingud meenutavad üha enam Eesti presidendi valikut

6.12.2021 Edasi

Otsitakse tarka, võimekat ja mitmekülgset juhti, kes näeb nii suurt pilti kui ka detaile. Tal peab olema karismat, laia haaret, palju kogemusi ja julgust, et juhtida firmat ebakindlatel aegadel aga samal ajal ka inimlik, soe pale, mis aitab ühendada kriisis lõhestunud ettevõtet.

Nendele nõuetele vastamine eeldab mõnes mõttes superinimest, aga alla selle on koroonakriisi järel keeruline tippjuhi kohale tõusta – just seda näitab rahvusvaheliselt juhtide ja tippspetsialistide sihtotsingule keskendunud AMROP kogemus. Teisalt on kriisi käigus avanenud juhtidele uksed, mis varem olid suletud, samuti oluliselt avaramad tegutsemisvõimalused, mida veel hiljuti peeti võimatuks.  

Screenshot 2023 09 22 At 12.12.59

Kriis paljastas juhtide nõrkuse

Nii nagu maailmas tervikuna, kasvab erinevate arvamuste paljusus, mis teeb rahvamasside juhtimise ja ühiste eesmärkide poole liikumise keeruliseks. Covid-19 kriis tõi esile samad väljakutsed ka äriettevõtetes. Tõsi, mitmed probleemid tegid muret ka enne Covid-19 levikut, aga kriis süvendas neid.  

AMROPi kogemus näitab, et juhtidele seatud ootused on Covid-19 kriisi ajal ja järel kasvanud.  Sellele on lihtne selgitus. Juht, kes sai hästi hakkama turvalises ja hästi toimivas keskkonnas, kus majandus pidevalt kasvas, lepingud ja tarneahelad toimisid, võis koroonakriisis kergesti pea kaotada. Teadmatus on hirmutav, aga just juhilt oodatakse raskel hetkel otsustavust, suure pildi nägemise oskust, rooli tugevat käes hoidmist. Kui töötaja võib jalgealuse kaotada, siis juht ei tohiks. Mitmed omanikud avastasid, et nende ettevõttes ei tulnud juht kriisi ajal toime või kaotati meeskonna silmis usaldus.  

Vastuolud kasvavad igal pool, sh äris. Võit ja kaotus tulevad korraga. Näiteks läheb paljudel ettevõtetel majanduslikult hästi, aga sisemiselt ollakse kriisis: töötajatel on palju psühholoogilisi probleeme, kaugtöö ja isolatsioon on mõjutanud koostööd ja motivatsiooni. Maailmavaatelised kokkupõrked takistavad edasi liikumist, sh investeeringuid. Vaja on juhti, kes ehitaks uuesti üles organisatsiooni kultuuri, suudaks tuua inimesed ühise laua taha. Võib ka olla vastupidi – tahe ja võimekus on olemas, aga ettevõte on vanas kinni, ei ole valmis riskima, alternatiive leidma, juht ei julge otsustada.  

See tõdemus on pannud paljusid firmaomanikke tegema vahetusi tippjuhtkonnas ning seadnud juhtidele uued ootused, tingimused, aga pakkunud ka uusi võimalusi. Näiteks ei ole värbamisel enam riigipiire. Üha rohkem AMROPi kliente on valmis omale tippjuhte värbama erinevatest riikidest. Näiteks üks Rootsi ettevõte otsib omale tippjuhti viiest erinevast riigist korraga ja pole oluline millisesse riiki see inimene tööle jääb. Kaugtöö on tulnud, et jääda.

Millist juhti nüüd otsitakse?

Kokkuvõtlikult võib esile tõsta järgmised ootused:

1) Pehmete väärtuste kandja. Inimeste inimene, ühendaja, inspireerija. Nagu Eesti tulevane president peab olema ühiskonna ühendaja, peab CEO suutma kriisist segipaisatud ettevõttes olla ühendaja ja inspireerija rollis, seda nii sise- kui ka välisvaates ning ka rahvusvaheliselt.  

2) Rahvusvaheline, karismaatiline, laia haarde ja mitmekülgse kogemusega. Pikalt ühes ettevõttes töötamine ei ole enam pluss. Eelise annab mitme valdkonna tundmine, sh multikultuurse keskkonna tundmine ja kogemus. Riigipiirid on hägustunud. Üha rohkem otsitakse juhte ja spetsialiste erinevatest riikidest.  

3)  Avatud meelega. Eelarvamustes kinni olek ja oma arvamuse pealesurumine enam ei toimi. Juht peab oskama näha suurt ja väikest pilti, lühikest ja pikka perspektiivi, otsuste tagajärgi, mõistma töötaja, turu, kliendi, partneri, ühiskonna jne vaatenurka.  

4) Sõnade ja tegude vastavus. Meedia ei jäta midagi kahe silma vahele, kõik jõuab avalikkuse ette. Juht peab kandma väärtusi, mida ettevõte esindab.  

 

Siiri Sutt, AMROP Eesti vanemkonsultant
Aiga Ārste – Avotiņa,  AMROP Estonia and Latvia managing partner

Artikkel ilmus: 6.12.2021 Edasi